Naslag en Normen

Normen en voorschriften

 Nederland Normalisatie Instituut    Rotterdam    nen.nl
 Stabu    Ede    stabu.org
         
         

Branche organisatie

 BNA, branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus    Amsterdan    bna.nl
 Bouwend Nederland    Zoetermeer    bouwendnederland.nl
 NVBK, Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen    Nijkerk    nvbk.nl
 Uneto-VNI    Zoetermeer   uneto-vni.nl